logo medijacija 15000

 

 

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ

– МЕДИЈАТОРЕ

 

 

 

 

Решењем Министарства правде број: 740-09-00729/2020-22 од 09.12.2020. године, Правни факултет у Новом Саду добио је дозволу за спровођење основне обуке посредника.
Завршена обука је један од услова за упис у Регистар посредника Министарства правде Републике Србије. Обука се спроводи у складу са Правилником о програму основне обуке посредника („Службени гласник РС“, број 146/14)

Ко може да се пријави:

Програм основне обуке за посреднике – медијаторе, намењен је свим лицима са завршеном високом стручном спремом која желе да стекну неопходна знања, како би били у могућности да учествују у непристрасном решавању спорова из различитих области.

Полазници могу бити стручњаци различите струке, а обука може бити од нарочитог значаја за правнике, психологе, особе које раде у здравству, као и за оне који раде у владином и невладином сектору.

На крају, вештине које се стичу, од значаја су и у свакодневним активностима.

Предавачи:
доц. др Драгана Ћорић
др Сандра Самарџић

ПРОГРАМ ОБУКЕ

ПРВИ ДАН
Конфликт (појам, узроци настанка, начини решавања)
Алтернативно решавање спорова (појам, класификација, врсте вансудског решавања спорова у Србији)
Појам посредовања и историјски развој
Упоредноправна решења и одредбе закона о посредовању у решавању спорова
Основна начела и карактеристике поступка посредовања
Конфликти интереса и начело поверљивости

ДРУГИ ДАН
Појам посредника
Утврђивање подобности случајева и упућивање
Припрема посредовања (утврђивање услова за почетак посредовања)
Поступак посредовања
   Започињање посредовања (отварање и представљање)
   Истраживање (идентификација проблема и интереса)
   Преговарање (развијање процеса преговарања, проналажења решења)
   Окончање поступка (споразум или обустава)

ТРЕЋИ ДАН
Уводно излагање посредника (представљање странама и обавештавање о поступку)
Договор о правилима поступка и понашања
Узимање уводних изјава страна у поступку (начин слушања и подстицање страна да их саопште)
Начин успостављања односа поверења и сарадње (сарадња у заједничким и одвојеним разговорима)
Вештине комуникације (вештине слушања, постављања питања и прикупљања информација)

ЧЕТВРТИ ДАН
Вештина идентификовања проблема страна, њихових потреба и интереса
Вештина идентификовања тачке конфликта и прекида комуникације
Вештина идентификовања јаких позиција и слабости обе стране
Вештина преговарања
Вештина формулисања споразума

ПЕТИ ДАН
Вежбе – улога странака у спору
Вежбе – улога посредника у спору
Вежбе – улога ко-медијатора
Тест – оцењивање полазника

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 272 гостију и нема пријављених чланова