Центри за научни и истраживачки рад

ЦЕНТАР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РИМСКОГ ПРАВА

На Факултету је 1987. године основан Центар за изучавање римског права. У време оснивања то је био једини научни центар те врсте у Централној и Источној Европи. Примарни циљ Центра је унапређење наставе и научних истраживања у области римског права и подстицање регионалне сарадње романиста. Октобра 2002. године Центар је организовао, у сарадњи са Центром за изучавање римског права и правних система при италијанском Националном савету за истраживања (Рим) и Групом за истраживање распрострањености римског права (Сасари – Италија), међународни скуп романиста Централне и Источне Европе и Азије, на коме су учествовали романисти са педесет европских и азијских универзитета.

Руководилац Центра је проф. др Антун Маленица, а секретар проф. др Магдолна Сич.

ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНОПРАВНЕ СТУДИЈЕ

Центар за привредноправне студије је основан 2003. године као посебна организациона јединица при Катедри привредноправних наука. Центар је формиран ради унапређења научне и образовне делатности Факултета у области привредноправних наука. Замишљен је као организациони оквир за додатна научна и стручна истраживања, размену искустава од значаја за развој привредноправних дисциплина, као и за увођење талентованих студената редовних и последипломских студија у студијска истраживања. Активности Центра, као што су организовање научних и стручних скупова, научни и стручни сусрети са научним и стручним радницима из земље и иностранства, размена резултата истраживања, литературе и других докумената, организовање заједничких истраживања (студије, пројекти и др) са заинтересованим домаћим, међународним и страним организацијама и институцијама, објављивање резултата студијског и истраживачког рада и друге активности треба да омогуће остваривање тих циљева. Руководилац Центра је проф. др Стеван Шогоров. 

ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКЕ И РАЗВОЈНЕ СТУДИЈЕ

Центар за стратешке и развојне студије је основан 2004. године. Примарни циљ ове организационе јединице је праћење трендова у савременом свету, а посебно оних који се тичу транзиције у посткомунистичким земљама, интеграције у Европску унију, међународних правних питања и њихове практичне примене на међународне односе, питања безбедности и људских права, утицаја технологије на друштвени развој и сл. Организовањем мултидисциплинарних пројеката, тематских конференција и других стручних скупова, Центар ће доприносити међународној и регионалној сарадњи и промоцији националних достигнућа у светској интелектуалној заједници као и потпунијем укључивању Србије у светске токове капитала, технологије и знања. Руководилац Центра је проф. др Ђорђе Попов.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 93 гостију и нема пријављених чланова