Пројекти

Уз рад у настави на основним и последипломским студијама, наставници и сарадници Правног факултета у Новом Саду укључени су у бројна научна истраживања. Током претходних неколико деценија реализовано је више десетина научноистраживачких пројеката који су рађени за привредна предузећа, савезну, републичку и покрајинску владу, за друге државне органе и за невладине организације. Истраживања се по правилу врше тимски и у дужем временском периоду. Факултет је носилац макро-пројеката на којима раде готово сви наставници и сарадници. По потреби ангажују се и истраживачи са других високих школа и института, као и истакнути стручњаци из праксе. Наставници и сарадници Правног факултета у Новом Саду појединачно су укључени у рад више мешовитих експертских тимова у земљи и иностранству. Осим тога, развијен је индивидуални научноистраживачки рад. О томе сведоче запажена учешћа на домаћим и међународним научним скуповима, као и велик број монографија и других научних радова које су објавили наставници и сарадници новосадског Правног факултета.

Ради ефикаснијег организовања научног и истраживачког рада на Факултету је формирано неколико специјализованих центара.

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ 

„Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија)“, пројекат у целости финансира Правни факултет у Новом Саду

Руководилац пројекта: Проф. др Драган Милков

Секретар пројекта:        Проф. др Татјана Бугарски

„Биомедицина, заштита животне средине и право“, бр. пројекта 179079, пројекат финансира Министарство просвете и науке Републике Србије

Руководилац пројекта: Проф. др Гордана Ковачек-Станић

„Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом ЕУ и прекогранична сарадња“. Пројекат са Правним факултетом у Сегедину, Мађарска.

Руководилац: Проф. др Ранко Кеча

Наставници и сарданици су ангажовани и на другим бројним пројектима изван Факултета и чланови су радних тела и експертских група које су ангажоване на доношењу нових прописа у Републици Србији.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 260 гостију и нема пријављених чланова