Kонференција под називом „Први век од присаједињења - друштвени, политички и правни значај“

14. децембра 2018. године на Правном факултету у Новом Саду одржана је научна конференција под називом „Први век од присаједињења - друштвени, политички и правни значај“. Раду научног скупа претходило је свечано отварање: наступ камерног хора Академије уметности у Новом Саду као и обраћање проф. др Бранислава Ристивојевића, декана Правног факултета у Новом Саду, проф. др Дејана Јакшића, ректора Универзитета у Новом Саду и Игора Мировића, председника владе Аутономне покрајине Војводине. Рад научног скупа се одвијао у оквиру две секције: секције „Светозар Милетић“ (чији је модератор била проф. др Гордана Дракић) и секције „Јаша Томић“ (чији је модератор био проф. др Слободан Орловић). Научни скуп је окупио преко двадесет најеминентнијих стручњака из области правних, историјских и политичких наука. Радови представљени на научном скупу биће штампани у посебној тематској свесци Зборника радова.

Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња

Conf01

On Wednesday, December 11th 2019, the seventh meeting of researchers on the Project 'Harmonization of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union Law and Cross-Border Cooperation' was held in the Conference Hall at the Faculty of Law of the University of Novi Sad. The Project is commonly organized by the Novi Sad Law Faculty and the Facutly of Law and Political Sciences of the University of Szeged. The results of the research of various fields of law were presented at the Conference. Working languages of the Conference were English, Hungarian and Serbian.

Conf04

Conf03

 Conf02

 

 

 

 

У среду, 11. децембра 2019. године, са почетком у 12:00 часова у Свечаној сали Правног факултета у Новом Саду одржан је седми сусрет истраживача у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ чији су носиоци Правни факултет Универзитета у Новом Саду и Факултет за право и политичке науке Универзитета у Сегедину. На конференцији су изложени резултати истраживања из различитих правних области. Радни језици конференције били су енглески, мађарски и српски.

Conf05

Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња

harmonizacija11dec2018 1On 11th December, 2018, the Sixth Annual Meeting of Researchers within the Project „Harmonization of Serbian and Hungarian (domestic) law with the European Union Law and Cross-Border Cooperation was held at the Faculty of Law and Political Science of the University of Szeged. Researchers from both institutions that are involved in the Project (Faculty of Law and Political Science of the University of Szeged and Faculty of Law of the University of Novi Sad) presented results of their research. Results of the research will be published in the special thematic collection of papers.

harmonizacija11dec2018 2

11. децембра 2018. године одржана је шестa научна конференција у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ на Факултету правних и политичких наука Универзитета у Сегедину. Истраживачи са обе институције које су укључене у пројекат (Факултет правних и политичких наука Универзитета у Сегедину и Правни факултет Универзитета у Новом Саду) саопштили су резултате својих истраживања. Резултати истраживања биће објављени у посебном тематском зборнику.

Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична срадња

image-0.02.01.5757d5e391bdffff8750ee1460bf17107b5c4ee3a11265d7965a6f96741b138a-V 1Дана 6. јуна 2016. године на Правном факултету у Сегедину, Мађарска, одржана је научна конференција пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична срадња“. Поред колега са Правног факултета у Сегедину, са наше стране, као представници катедри, учествовали су: проф. др Зоран Арсић, проф. др Иштван Фејеш, проф. др Сенад Јашаревић, проф. др Сања Ђајић, проф. др Магдолна Сич, проф. др Слободан Орловић и доц. др Атила Дудаш. Учесници су саопштили реферате и учествовали у дискусији коју је водио декан Правног факултета у Сегедину, image-0.02.01.fefbe12f2887b386a423db7e4460c93e30dbcd9ff79b9606d805180d1625d14b-Vпроф. др Јожеф Хајду (Hajdú József).

Сви овогодишњи научни радови у оквиру пројекта биће публиковани у посебном зборнику.

 

Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња

P4175758P417576817. априла 2015. године Правни факултет у Новом Саду је био домаћин међународне научне конференције у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ реализованог од стране Правног факултета у Новом Саду и Правног факултета у Сегедину. На конференцији су представљени резултати истраживања у трећој години пројекта, од стране професора са правних факултета у Сегедину и Новом Саду. Конференцију су отворили декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча и декан Правног факултета у Сегедину проф. др Јожеф Хајду.“ 

Научни скупови

Правни факултет у Новом Саду је био домаћин више великих стручних и научних скупова у чијем раду су учествовали професори и истраживачи са многих домаћих и страних универзитета. Овом приликом поменућемо само неке. 

Законодавни поступак и казнено законодавство

У оквиру Канадског пројекта за реформу правосуђа у Србији (Canada-Serbia Judicial Reform Project) у организацији канадске владе и Канадске агенције за међународни развој (Canadian International Development Agency – CIDA) и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије на Правном факултету у Новом Саду, 22-24. април 2009. године, одржан је семинар „Законодавни поступак и казнено законодавство“, као један од пет који су одржани на државним правним факултетима широм Србије.

Учесницима семинара међу којима су били студенти основних и мастер студија нашег Факултета, обратили су се Isabeau Vilandre, директор Канадског пројекта за реформу правосуђа у Србији и проф. др Станко Бејатовић, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.

Своје радове презентовали су: проф. др Зоран Стојановић, са Правног факултета Универзитета у Београду; Јанко Лазаревић, председник Кривичног одељења Врховног суда Србије; мр Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца; проф. др Станко Бејатовић; проф. др Милан Шкулић, са Правног факултета Универзитета у Београду; доц. др Бранислав Ристивојевић, са Правног факултета Универзитета у Новом Саду; др Горан Илић, председник Удружења јавних тужилаца Србије; проф. др Снежана Соковић, са Правног факултета Универзитета у Крагујевцу; проф. др Снежана Бркић, са Правног факултета Универзитета у Новом Саду;  проф. др Војислав Ђурђић, са Правног факултета Универзитета у Нишу.

Учесницима су уручени сертификати за учешће на семинару, а сви радови штампани су у зборнику радова под насловом „Законодавни поступак и казнено законодавство“.

Двестота годишњица Првог српског устанка

Јануара 2005. године одржан је научни скуп на којем су изложени резултати рада на научноистраживачком пројекту Поводом обележавања двестоте годишњице Првог српског устанка (1804-2004) и изградње модерне српске државе и правног система. Скуп је одржан у четири секције, формиране према сродним темама.

Заштита животне средине – Могућност формирања правних клиника у Србији

Септембра 2004. године на Правном факултету у Новом Саду је одржан међународни семинар под називом: Заштита животне средине – Могућност формирања правних клиника у Србији у организацији Правног факултета у Новом Саду и Public Interest Law Iniciative центра, одељења Универзитета Колумбија у Будимпешти. Циљ семинара је био да се отвори дискусија о моделима правних клиника везаним за питања заштите човекове околине и могућностима успостављања партнерских односа универзитета и невладиног сектора на овом плану као једног од начина развијања друштвене и правне свести о овим изузетно важним питањима. На семинару су учествовали: проф. др Душан Николић, Правни факултет у Новом Саду, проф. др Олга Цвејић-Јанчић, Правни факултет у Новом Саду, проф. др Родољуб Етински, Правни факултет у Новом Саду, др Раденка Цветић, Правни факултет у Новом Саду, Бојан Тубић, асистент-приправник, Правни факултет у Новом Саду, проф. др Ед Лојд, Универзитет Колумбија у Њујорку (САД), Лусин Ховханисијан, директор PILI центра у Будимпешти, мр Марија Лукић, консултант, PILI центар, Енико Сигети, сарадник, PILI  центар, Оливера Радовановић, директор Зелене мреже Војводине, Наташа Ђерег, Зелена мрежа Војводине, Душко Медић, Зелена мрежа Војводине, Слободан Пузовић, покрајински Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Оливера Тешић, покрајински Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Оливера Стамески, одборник Скупштине града, Петер Ваго, адвокат, Институт за екологију и одрживи развој у Будимпешти, Вероника Влачкова, асистент, Правни факултет у Оломуцу (Чешка Република), Мартин Фадрњи, адвокат.

Универзалне карактеристике и регионалне и националне специфичности организованог криминалитета

У оквиру традиционалне сарадње катедри за кривично правне науке правних факултета у Новом Саду, Сегедину, Темишвару и Печују, септембра 2004. године одржан је међународни интеркатедарски скуп на тему: “Универзалне карактеристике и регионалне и националне специфичности организованог криминалитета”. У раду су учествовали представници катедри за кривично право и кривично процесно право Правног факултета у Новом Саду, Печују, Сегедину и Темишвару: проф. др Мило Бошковић, проф. др Иштван Фејеш, проф. др Станко Пихлер, др Снежана Бркић, мр Бранислав Ристивојевић, мр Татјана Лукић, мр Драгиша Дракић и Милена Павловић из Новог Сада; др Ласло Татар (Dr. Tátar László) и др Бенце Месарош (Dr. Mészarós Bence) из Печуја; проф. др Ференц Нађ (Prof. Dr. Nagy Ferenc) , др Јанош Лукач (Dr. Lukács János), др Жолт Сомора (Dr. Szomora Zsolt), др Јудит Ковач (Dr. Kovács Judit) из Сегедина; проф. др Виорел Пашка (Prof. Dr. Viorel Pasca), др Лучијан Берчеа (Dr. Lucian Bercea), др Ралука Берчеа (Dr. RalucaBercea) и др Флавиу Циопек (Dr. Flaviu Ciopec) из Темишвара.

Скуп је отворио проф. др Душан Николић, декан Правног факултета у Новом Саду. Скупу су присуствовали и представници Адвокатске коморе Војводине, Општинског и Окружног суда и Тужилаштва у Новом Саду. Представљено је укупно 15 реферата на ову тему који ће бити објављени у посебном издању Зборника Правног факултета у Новом Саду. На крају рада скупа закључено је да се наредни одржи маја 2005. године на Правном факултету у Темишвару са темом "Прекогранични криминалитет, кривичноправни и криминолошки проблеми". 

Правно образовање у Европи: Прва конференција декана правних факултета централне и источне Европе

Од 28. до 30. маја 2004. године Правни факултет у Новом Саду је у сарадњи са Мрежом универзитета централне и источне Европе (Central and Eastern UniversityNetwork – CEEUN) организовао Прву конференцију декана правних факултета и директора научних института централне и источне Европе на којој су учествовали представници универзитета из Венеције, Болоње, Падове, Удина, Беча, Граца, Будимпеште, Печуја, Мишколца, Букурешта, Темишвара, Клужа, Београда, Крагујевца и Новог Сада. На Конференцији је донета одлука о формирању Мреже правних факултета централне и источне Европе (Central and Eastern University Network – CEELF.NET) у оквиру које ће се реализовати различити облици регионалне сарадње, усмерени на хармонизацију правног образовања.

Стручни скуп декана, продекана и шефова катедара правних факултета Србије 

Крајем маја 2003. наш факултет је организовао стручни скуп декана, продекана и шефова катедара свих правних факултета Србије на ком је анализирана проблематика правног образовања у Републици. Учесници скупа су издали заједничко саопштење које је касније названо Новосадска декларација о реформи правног образовања у Србији. У том документу изложена је стратегија стварања отвореног образовног простора у Републици. 

IX Колоквијум романиста централне и источне Европе и Азије 

Од 24. до 26. октобра 2002. године на Правном факултету у Новом Саду одржан је IX Колоквијум романиста централне и источне Европе и Азије на ком је учествовало око седамдесет врхунских специјалиста за римско право из више европских и азијских земаља. 

Колоквијум романиста има двадесетпетогодишњу традицију. Одржава се у трогодишњим интервалима сваки пут у другој земљи. Први је одржан 1977. године у Лајпцигу, а домаћин претходног, осмог, из 2000. године, био је Правни факултет у Владивостоку. Активности професора који се окупљају на овом колоквијуму усмерене су на подизање квалитета универзитетске наставе и на афирмацију вредности европског континенталног правног система који је утемељен на римском праву.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 23 гостију и нема пријављених чланова