План 2008.

Назив студијског програма: Права - Смер унутрашњих послова

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије*

Напомена:

* назив нивоа студија до измена ЗоВо из 2010. године: "дипломске академске студије - мастер"

Година успостављања: 2008

Студије трају: 1 годину (2 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 4

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник"**

Напомена:

** уписани до школске 2010/11. године стицали су академски назив "дипломирани правник - мастер"

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1-4 Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 20 ) 1 ИБ 3 2 0 10
Модели истражног поступка 1 И 3 2 0 10
Посебне истражне радње 1 И 3 2 0 10
Криминалистичка идентификација 1 И 3 2 0 10
Доказна средства у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
Тероризам 1 И 3 2 0 10
Корупција 1 И 3 2 0 10
Систем обезбеђења имовине и пословања 1 И 3 2 0 10
Систем заштите личности и објекта 1 И 3 2 0 10
Контрола служби безбедности 1 И 3 2 0 10
Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела 1 И 3 2 0 10
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета 1 И 3 2 0 10
Упоредно кривично процесно право 1 И 3 2 0 10
Поступак пред међународним кривичним судом 1 И 3 2 0 10
Одговорност надређеног у међународном кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Легалитет и опортунитет у кривичном процесном праву 1 И 3 2 0 10
Психологија исказа у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
Неурачунљивост у кривичном праву 1 И 3 2 0 10
Алтернативне кривичне санкције 1 И 3 2 0 10
Права грађана и државна управа 1 И 3 2 0 10
5 Студијско истраживачки рад 2 О 0 0 20 0
6 Завршни рад 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (MAS) - 2008.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (MAS) - 2008.pdf 243 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 88 гостију и нема пријављених чланова