План 2006.

Назив студијског програма: Општи смер          

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2006     

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 31        

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

ЕСПБ

П

В

ПРВА ГОДИНА

1

Теорија државе и права

1

О

6

2

11

2

Историја државе и права 1

1

О

4

2

8

3

Римско право

1

О

6

2

10

4

Историја државе и права 2

2

О

3

2

7

5

Социологија

2

О

4

0

7

6

Основи економије

2

О

4

2

7

7

Уставно право

2

О

6

2

10

Укупно часова активне наставе:

45

Укупно ЕСПБ:

60

ДРУГА ГОДИНА

1

Увод у грађанско право

3

О

4

2

7

2

Кривично право

3,4

О

8

4

11

3

Социјално право

3

О

4

2

6

4

Породично право

3

О

4

2

6

5

Међународно јавно право 1

3

О

4

2

6

6

Стварно право

4

О

4

2

6

7

Наследно право

4

О

4

2

6

8

Прекршајно право и право о привредним преступима

4

О

4

2

6

9

Међународно јавно право 2

4

О

4

2

6

Укупно часова активне наставе:

60

Укупно ЕСПБ:

60

ТРЕЋА ГОДИНА

1

Облигационо право

5,6

О

8

4

12

2

Радно право

5,6

О

8

4

12

3

Управно право

5,6

О

8

4

12

4

Кривично процесно право 1

5

О

4

2

7

5

Финансијско право

5,6

О

6

4

10

6

Кривично процесно право 2

6

О

4

2

7

Укупно часова активне наставе:

58

Укупно ЕСПБ:

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1

Грађанско процесно право

7,8

О

7

4

11

2

Право привредних друштава

7

О

4

2

7

3

Међународно привредно право

7,8

О

6

4

9

4

Међународно приватно право (општи део)

7

О

3

2

5

5

Криминологија

7

О

3

2

5

6

Трговинско право

8

О

4

2

6

7

Међународно приватно право (посебни део)

8

О

3

2

5

8

Поступак пред арбитражама

8

О

3

2

5

9

Увод у право Европске уније

8

О

4

2

7

Укупно часова активне наставе:

60

Укупно ЕСПБ:

60

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.                                               

Актовност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 231 гостију и нема пријављених чланова