План 2004.

Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова

Степен студија: Студије по ранијим прописима

Назив нивоа студија: основне студије

Година успостављања: 2004

Студије трају: 4 године (8 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 32

Обавезан завршни рад: НЕ

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава
П В
ПРВА ГОДИНА
1 Теорија државе и права 1,2 О 6 4
2 Социологија 1,2 О 4 4
3 Уставно уређење 1,2 О 4 4
4 Римско право 1,2 О 4 0
5 Систем безбедности 1,2 О 6 4
6 Основи економије 1,2 О 4 0
7 Основи информационог система 1 О 3 2
8 Историја државе и права 2 О 6 2
Укупно часова активне наставе: 57
ДРУГА ГОДИНА
1 Кривично право општи и посебни део 3,4 О 8 4
2 Криминалистичка техника и тактика 3,4 О 6 4
3 Криминалистичка психологија 3 О 3 2
4 Увод у грађанско право и стварно право 3,4 О 4 4
5 Правна медицина 3 О 2 2
6 Безбедност саобраћаја 3,4 О 4 0
7 Породично и наследно право 3,4 О 4 4
8 Социјална патологија 4 О 3 2
Укупно часова активне наставе: 56
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Облигационо право 5,6 О 5 4
2 Криминологија 5,6 О 6 4
3 Управно право - општи део 5,6 О 8 4
4 Менаџмент у безбедности 5,6 О 4 4
5 Кривично процесно право 5,6 О 6 4
6 Криминалистичка методика 5,6 О 4 4
7 Радно право 5,6 О 4 4
8 Казнено извршно право 6 О 3 2
Укупно часова активне наставе: 70
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Међународно јавно право 7,8 О 4 4
2 Прекршајно право и право о привредним преступима 7 О 3 2
3 Грађанско процесно право 7,8 О 4 4
4 Финансијско право 7,8 О 4 4
5 Међународно приватно право 7 О 3 2
6 Привредно право 7,8 О 6 4
7 Међународно привредно право 8 О 2 2
8 Управно право - посебан део 8 О 2 2
Укупно часова активне наставе: 52

 

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из два предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.                                               

"Студент је дужан да на свакој години основних студија у јануарско-фебруарском испитном року положи колоквијуме из два наставна предмета који се предају у зимском семестру, или да положи колоквијум из једног наставног предмета и испит из једног једносеместралног наставног предмета који се предају у зимском семестру исте године студија, или да положи испите из два једносеместрална наставна предмета који се предају у зимском семестру исте године студија.

Током школовања студент основних студија мора да изради и одбрани два семинарска рада, и то један у прве две године студија, а други у наредне две године студија."           

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 54 гостију и нема пријављених чланова