План 2008.

Назив студијског програма: Смер унутрашњих послова           

Степен студија: Први  

Назив нивоа студија: основне академске студије        

Година успостављања: 2009     

Студије трају: 4 године (8 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 38        

Обавезан завршни рад: НЕ       

Обим студијског програма: 240 ЕСПБ  

Окончањем студијског програма стиче се: стручни назив "дипломирани правник"  

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В
ПРВА ГОДИНА
1 Теорија државе и права 1 О 6 3 8
2 Историја државе и права 1 О 3 3 5
3 Римско право 1 О 3 3 6
4 Систем безбедности 1,2 О 6 5 7
5 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 1 ИБ 2 0 8
Основи информационих система 1 И 2 0 8
Социологија права 1 И 2 0 8
6 Уставно право 2 О 6 2 8
7 Основи економије 2 О 4 0 5
8 Социологија 2 О 3 0 5
9 Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 2 ) 2 ИБ 2 0 8
Социјална патологија 2 И 2 0 8
Велики правни системи и кодификације 2 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
1 Увод у грађанско право 3 О 3 2 3
2 Кривично право 3,4 О 8 4 10
3 Породично право 3 О 2 2 3
4 Криминалистичка техника и тактика 3 О 3 2 7
5 Међународно јавно право 1 3 О 4 2 4
6 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 3 ИБ 2 0 8
Криминалистичка психологија 3 И 2 0 8
Безбедносна култура 3 И 2 0 8
7 Наследно право 4 О 2 2 3
8 Криминалистичка методика 4 О 3 2 7
9 Међународно јавно право 2 4 О 4 2 4
10 Стварно право 4 О 3 2 3
11 Изборни предмет 2 ( бира се 1 од 3 ) 4 ИБ 2 0 8
Безбедност саобраћаја 4 И 2 0 8
Компјутерски криминалитет 4 И 2 0 8
Међународно кривично право 4 И 2 0 8
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
1 Облигационо право 5,6 О 8 4 10
2 Радно право 5,6 О 6 4 9
3 Управно право 5,6 О 8 4 10
4 Кривично процесно право 1 5 О 4 4 7
5 Криминологија 5,6 О 4 2 9
6 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 5 ИБ 2 0 8
Систем безбедности ЕУ 5 И 2 0 8
Еколошко право и безбедност 5 И 2 0 8
7 Кривично процесно право 2 6 О 4 2 7
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 Грађанско процесно право 7,8 О 7 3 9
2 Право привредних друштава 7 О 4 3 5
3 Међународно приватно право 7 О 2 2 5
4 Прекршајно право 7 О 3 2 5
5 Трговинско право 8 О 4 0 5
6 Међународно привредно право 8 О 3 0 8
7 Пореско право 8 О 2 0 3
8 Управно право - посебни део 8 О 3 0 4
9 Безбедносни менаџмент 8 О 3 0 3
10 Казнено извршно право 8 О 4 0 5
11 Изборни предмет 1 ( бира се 1 од 2 ) 8 ИБ 3 0 8
Правна медицина 8 И 3 0 8
Право приватне безбедности 8 И 3 0 8
Укупно часова активне наставе: 40-41
Укупно ЕСПБ: 60

 

Студент је у сваком семестру обавезан да похађа вежбе из једног од предмета за који се изводи настава односно из предмета за који је предвиђено да се вежбе изводе.

Активност студената се прати и изражава у поенима. Минимум испуњених предиспитних обавеза је 30 поена, а максимум 54.  

Спецификација предметних предуслова

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

Наставни предмет

Предметни предуслови:

Међународно јавно право 1

Теорија државе и права и Уставно право

Међународно јавно право 2

Међународно јавно право 1

Кривично процесно право 1

Кривично право

Кривично процесно право 2

Кривично процесно право 1

Међународно приватно право (посебни део)

Међународно приватно право (општи део)

Криминологија

Кривично право

Управно право - посебни део

Управно право

Казнено извршно право Кривично право
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2008.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (OAS) - 2008.pdf 380 kB
mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 29 гостију и нема пријављених чланова